×

Obvestilo

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

<html lang="SL-sl">

PREBERITE TE POGOJE UPORABE SKRBNO, saj vsebujejo pomembne informacije o vaših zakonskih pravicah, pravnih sredstvih in obveznostih. Ti vključujejo različne omejitve, izključitve in klavzule, ki urejajo pravni odnos sporov.

Zadnja sprememba: November 2015

Adria sun Tomaž meh s.p.(v nadaljnjem besedilu "Adria Sun", "mi", "nas" ali "naš") ponuja spletno platformo, ki povezuje ponudnike gostinskih storitev, ki imajo prenočišča v najem z gosti, ki želijo najeti takšne nastanitve (skupaj " storitve "). Storitve so na voljo na http://www.apartma.net in na vseh drugih spletnih straneh, preko katerih Adria Sun ponuja storitve na voljo (skupaj» spletna mesta «). Z uporabo tega spletnega mesta ali če ste postali registrirani uporabnik spletnega mesta se strinjate, da izpolnjujete in se pravno zavežete pogojem uporabe teh storitve ("Pogoji"). Ti pogoji urejajo vaš dostop do strani in uporabo strani, njenih funkcij, vsebine (opredeljeno v nadaljevanju),  vašega sodelovanja v teh napotitev, program (opredeljeno v nadaljevanju), in predstavljajo zavezujoč pravni dogovor med vami in Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net . Natančno preberite te pogoje in našo politiko varovanja zasebnosti, ki je vključena v teh pogojih. Če se ne strinjate s temi pogoji, nimate pravice pridobiti informacij ali uporabljati spletno mesto in aplikacije. Če ne uporabljate spletnega mesta pod temi pogoji, se lahko proti vam uporabijo civilne in kazenske sankcije.

Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net ni turistična agencija, ampak zgolj posrednik pri sklenitvi pogodbe med najemodajalcem in najemojemalcem, ne odgovarja za kvaliteto in način koriščenja nastanitve. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net sklepa pogodbe v imenu lastnika nastanitvne in za njegov račun, zato odgovarja zgolj za posredovanje. Odgovornost za korektno izvedbo letovanja nosi v celoti lastnik nastanitve, s trenutkom posredovanja kontaktnih podatkov med koristnikom in lastnikom se vse pogodbene obveznosti, reklamacije, odpovedi, pritožbe rešujejo med njima Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net preneha biti pogodbena stranka, s končnimi strankami ni več v pogodbenem razmerju. Točnost in celovitost informacij mora vsak preveriti neposredno pri najemodajalcu oziroma najemojemalcu, za resničnost podatkov odgovarjata vsak za sebe, podatki, ki jih posreduje Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net so pridobljeni brez preverjanja . Za naročila veljajo splošne obligacijske določbe in zakoni: RS 83/2001, Ur.l. RS, št. 30/2002 , Uradni list RS, št. 2/2004.

 

Spletno mesto, aplikacije in storitve obsegajo spletno platformo, preko katere lahko gostitelj (opredeljeno spodaj) ustvari spletni oglas (op.spodaj) za nastanitev (op.spodaj) in gost(op.spodaj) lahko spozna in rezervira nastavitev. Razumete in se strinjate, da Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ni udeležen v sporazumih med gostitelji in gosti, prav tako Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ni turistični posrednik, turistična agencija ali zavarovalnica. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net nima nadzora nad izvajanjem storitev gostiteljev, nad ravnanjem gostov in drugih uporabnikov te spletne strani, uporabo ali koriščenjem katerih koli storitev ali objektov in zavrača vsakršno odgovornost v zvezi s tem. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ni lastnik ali upravljalec namestitev, niti ni ponudnik turističnih storitev, namestitev ne daje v najem, jih ne prodaja, ne opremlja, kontrolira ali garantira za kakovost storitev. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  odgovornost je popolnoma omejena na golo delovanje spletega mesta in za posredovanje gostovega vplačila gostitelju. Edina naloga Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  je posredovanje med gostom in gostiteljem. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ni odgovoren za vsebino in resničnost podatkov, vnešenih s strani gostiteljev, vse rezervacije in vplačila so narejene na popolno lastno gostovo odgovornost. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki izhaja iz interakcije med člani.

Ključne besede

"Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  vsebina" pomeni vso vsebino, ki jo na kjerkoli na spletu objavlja Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  brez vsebine, ki jo objavljajo člani (gostje in gostitelji)

"Skupna vsebina" pomeni Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  vsebino in vsebino članov.

"Vsebina" pomeni besedilo, grafiko slike, glasbo,programsko opremo (brez aplikacij), avdio, video, informacije ali drug material.

"Gost" pomeni fizično ali pravno osebo, ki išče rezervacijo namestitve preko strani, aplikacije ali storitve, osebo, ki biva v namestitvi in ni lastnik namestitve.

"Gostitelj" pomeni fizično ali pravno osebo, ki na strani Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ustvari oglas za oddajanje namestive v najem.

"Namestitev" pomeni namestitev, ki je navedena v oglasu na spletni strani Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net , in je na voljo za rezervacije.

"Član" pomeni osebo, ki se registira na registracijski strani Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net , ne glede na to ali je gostitelj ali gost.

"Članska vsebina" pomeni vso vsebino, ki jo objavljajo člani, prispevki, slike, komentarji, ocene in je na voljo preko strani, aplikacije ali povezave.

"Takse" ali "Taksa" pomeni vse dajatve, prometni davki, davki na dodano vrednost (DDV), takse na prijave in druge podobne občinske, državne ali zvezne dajatve različnih držav.

Nekateri deli spletne strani imajo lahko različne pogoje uporabe in dostopa, zato lahko zahtevajo, da se strinjate in sprejmete dodatne pogoje uporabe.  Če pride do konfilkta med temi splošnimi pogoji in določenimi pogoji na tistem delu strani, obveljajo pogoji, ki so določeni na delu strani, ki ga uporabljate.

Spremembe

Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni spletno mesta, njegovo uporabo ali uporabo storitev ali spremeni te pogoje, vključno z načini obračunavanj provizij in cenami, kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo objavljene na strani. Z nadaljevanjem dostopa do strani, z njeno uporabo potrjujete, da se s spremembami strinjate in upoštevate spremenjene pogoje. Na vrhu teh pogojev bo objavljen datum spremembe. Če se z spremenjenimi pogoji ne strinjate, je vaša edina možnost, da prenehate uporabljati stran, storitve in aplikacije.

Dovoljenja

Spletna stran, aplikacije in storitve so namenjene izključno osebam, ki so stare 18 let ali več. Vsaka uporaba spletne strani ali storitve je mladoletnim osebam izrecno prepovedana. Z uporabo strani jamčite, da ste stari 18 let ali več.

Račun in registracija

Da bi lahko dostopali do nekaterih funkcij tega spletnega mesta in jih uporabljali, se morate registirati in ustvariti Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  račun. Prav tako se lahko pridružite s tem, da se prijavite z računom nekaterih računov socialnih omrežij (vključno, vendar ne izključno Facebook) in postanete član. S vsemi pravicami in obveznostmi.  Pri tem se račun vaš račun Holidays on.net poveže z vašim drugim ustavrjenim računom in dostopa do podatko v skladu z veljavnimi določili in pogoji, ki veljajo za uporabo tujega računa. Pri tem se morate zavedati, da spoštujete pravila in pogoje uporabe računa na Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  in pogoje in uporabe vašega drugega računa. Če ponudnik vašega drugega računa spremeni pogoje oziroma ukine račun, Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  za posledice le tega ne more biti odgovoren.  Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  tudi ni odgovoren za kakršnekoli vsebine na vašem drugem računu. Ne morete imeti več kot en (1) Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  račun. Strinjate se, da ob registraciji podajate točne, pravilne in popolne podatke. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  si pridržuje pravico, da začasno ukine ali izbriše račun in vaš dostop do spletnega mesta, do uporabe storitev brez pojasnila. Odgovorni ste tudi za zaščito gesla in za nepooblaščeno uporabo računa. Strinjate se, da svojega gesla ne boste razkrivali nepooblaščenim osebam, in ste odgovorni za vse dejavnosti, ki jih izvajate na svojem Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  računu ter boste Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  takoj obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi vašega Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  računa.

Oglasi nastanitev

Kot član lahko ustvarite oglas nastanitve. V ta namen boste morali odgovoriti na vrsto vprašanj o nastanitvi, vključno z, vendar ne izključno, lokacijo, zmogljivostjo, velikostjo, opremo, razpoložljivostjo nastanitve, cenami in s tem povezanimi pravili tudi v finančnem smislu. Da se  oglas pravilno pokaže  preko spletnih mest, aplikacij in storitev, morajo vse nastanitve imeti veljavne naslove. Seznam bo javnosti na voljo preko strani. Drugi člani bodo lahko rezervirali nastanitev preko strani, ob uporabi informacij, ki jih boste navedli. Razumete in strinjate, da ko gost rezervira vašo namestitev, cene za takšno rezervacijo ni dovoljeno spreminjati. Razumete in se strinajte, da ste popolnoma sami odgovorni za vse informacije, ki jih dajete v oglasih na Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net .  Skladno s tem in jamčite, da je vsak vaš oglas ne krši nobenega sporazuma in ni v nasprotju s parvicami tretjih oseb in  in je v skladu s vsemi veljavnimi zakoni, davčnimi zahtevami, pravili in predpisi, ki lahko veljajo za vse nastanitve,  vključene v oglas. Prosimo, upoštevajte, da Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost gostitelja in nastanitve z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi. Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, odstrani ali onemogoči dostop do vseh oglasovin storitev strani iz katerega koli razloga, po lastni presoji, ker meni, da so sporna zaradi katerega koli razloga, v nasprotju s temi pogoji ali kako drugače škodljive za stran, aplikacijo ali storitve.

Razumete in strinjate, da Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ne deluje kot zavarovalnica ali kot pogodbeni zastopnik za vas kot gostitelja. Če gostov zahteva rezervacijo vaše namestitve in bivanje v vaši namestitvi, je to sporazum med gostiteljem in gostom, Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ni stranka v postopku. Ne glede na navedeno pa Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  deluje kot kot omejeno pooblaščeni zastopnik gostitelja za namene sprejemanja plačil.

Z uporabo spletnega mesta, uporabe ali storitve se strinjate, da za dejanja in opustitve dejanj drugih članov ali tretjih oseb ne boste poskušali naložiti odgovornost na Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net . Zato vam priporočamo, da neposredno komunicirate z drugimi članina strani in z njimi urejate vse storitve v zvezi z rezervacijami ali storitvami.

Rezervacije

Rezervacije v finančnem smislu za gostitelje

Če ste gostitelj in gost naredi rezervacijo za vašo namestitev preko spletnega mesta, aplikacije in storitve, boste morali bodisi potrditi ali zavrniti rezervacijo v 24 urah od narejene rezervacije ali pa bo rezervacija samodejno ugasnila.  Če ne morete potrditi ali zavrniti rezervacije za namestitev v tem 24-urnem obdobju, bodo vsi morebitni zneski, ki jih je zbral Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  za zahtevano rezervacijo, vrnjeni gostu. Ko boste potrdili rezervacijo, ki jih zahteva gost, vam bo Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  poslal e-pošto ali sporočilo prek aplikacije, ki potrjuje takšno rezervacijo, odvisno od izbire, ki ste jih naredili s pomočjo strani aplikacije in storitve.

Pristojbine, davki in provizije so lahko različne, glede na državo nastanitve in odločitve gostitelja. Prosimo, upoštevajte, da je gostitelj tisti, in ne Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  tisti, ki določa cene in provizije.

V zvezi z vašo zahtevo za rezervacijo boste morali navesti običajne podatke za plačilo storitev, kot so ime, naslov za račun in informacije o kreditni kartici na Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net , ki bodo posredovane tretjim osebam procesorja plačila. Strinjate se, da dobi plačilo Holidays on net za vse potrjene rezervacije, ki v povezavi z vašim Holidays on net računom v skladu s temi pogoji, ki jih omogoča ena od metod plačila, opisana na spletni strani - na primer z PayPalom, bančnim nakazilom ali kreditno kartico. S tem dovolite zbiranje takih zneskov pod pogoji,  ki jih zahteva rezervacija. Prav tako kot gost odobravate, da Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  bremeni vašo kreditno kartico v primeru škode, nastale na namestitevi, kot je predvideno v  varščinah, ki jih zahtevajo prenočišča.  Prosimo, preglejte pogoje in politiko zasebnosti, preden uporabite storitev. Ko bo potrjena rezervacija končana, boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo s povzemom vaše potrjenene rezervacije.

Storitvene provizije

V zameno za opravljanje storitev Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  zaračunava določen procent provizije na golo vrednost rezervacije nastanitve, brez akontacij varščine, bivalnih taks, davkov, vendar pa na vse dodatne gostinske storitve. Za višino provizije se odloči gostitelj ob vpisu na turistično platformo Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net . Rezervacija postane veljavna, ko gost Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  nakaže zahtevani znesek rezervacije in se dogovori z gostiteljem o načinu plačila rezervacije.

Gostitelj tudi ob vpisu določa, katere stroške zajema rezervacija, lahko se tudi odloči, da se takse in bivalne pristojbine plačajo ob prihodu.

Ne glede na način vključitve v spletni portal Holidays on net, s provizijo ali samo z oglaševanjem, se od nakazila gosta pri posredovanju nakazila gostitelju odštevajo bančne provizije in manipulativni stroški za vsako posamezno rezervacijo oziroma nakazilo.

Odpovedi rezervacije

Kot vse ostala razmerja, se tudi odpovedi rezervacij odvijajo neposredno med gostom in gostiteljem, Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  je odgovoren samo za vračilo plačane provizije gostu, odpoved gostitelja ali gosta:

- če je rezervacija stornirana 45 dni pred prvim dnem koriščenja nastanitve, se povrne celoten znesek, odštet za bančne provizije.

- če je rezervacija stornirana 44 dni ali manj pred prihodom Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  ne vrača provizije, vse ostalo je stvar dogovora med gostiteljem in gostom.

- če boste rezervacijo stornirali pred plačilom, ta ne zapade nobenim obveznostim do Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net , vse ostalo pa je stvar dogovora med gostom in gostiteljem-

Valute

Kot del storitev Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net   ponuja pretvorbe v različne valute, razumete in se strinjate, da so te pretvorbe informativne narave. Ob rezervaciji boste obveščeni, v kateri valuti morate plačati, in o stroških pretvorbe, če bo rezervacija potrjena s strani gostitelja.

Gosti in gostitelji se strinjajo, da sodelujejo in pomagajo Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net  v najboljši veri in po svojih močeh ter ne delujejo v škodo, in tudi spore med sabo rešujejo razumno in odgovorno, ter se trudijo, da bo njih ne pride.

Ravnanje uporabnika

Razumete in strinjate, da ste sami odgovorni za skladnost z vsemi  zakoni, pravili, predpisi ter davčnimi obveznostni, ki veljajo za spletna mesta in njihovo uporabo. Zavezujete se, da:

-          Ne boste kršili lokalnih, državnih, regionalnih, nacionalnih ali drugih zakonov ali predpisov, katere koli odredbe sodišča ali ustave.

-           Ne boste uporabljali kakršne koli programske opreme, ki bi škodila spletnemu mestu

-          Uporabljali spletno mesto za komercialne ali katere koli druge dobičkonosne namene izven pogojev uporabe

-          Kršili pravice oseb ali intelektualne lastnine, zasebnosti, pravic objavljanja ali pogodbenih pravic.

-          Uporabljani spletno stran ali njen naslov v zvezi z neželjenimi komercialnimi elekronskimi sporočili, spamom

-          Nadlegovali naše uporabnike z kakršnimi koli drugimi sporočili razen v vezi z rezervacijami

-          Se izdajali za lažno pravno ali fizično osebo, ponarejali podatke

-          Objavljali podatke, informacije , vsebine, ki kršijo osebne pravice, pravice zasebnosti, avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, moralne pravice, intelektualno lastnino, pravico publicitete, veljavno zakonodajo ali predpis, vse kar bi privedlo do civilne odgovornosti, lažna, napačna, zavajajoča, varljiva, obrekljiva, nespodobna, pornografska, vulgarna ali žaljiiva sporočila, objave, ki kršijo in spodbujajo diskriminacijo, fanatizem, rasizem, sovraštvo, nadlegoavnje, škodo, nasilje, nezakonitost in škodljivost.

-          Uporabljali podobne, zavajajoče vsebine v imenu Adia Sun Tomaž Meh s.p. apartma-on.net in apartma.net , uporabljali njene aplikacije, druge pravno zaščitene informacije ali logotip brez izrecnega pisnega soglasja.